Pleje og behandling af patienter varetages af et personale, der er uddannet inden for lindrende behandling. Plejen vil rette sig mod de behov, som den enkelte patient har og man vil i et tværfagligt fællesskab bestræbe sig på at hjælpe den syge, så der opleves så stor kvalitet i hverdagen som muligt.

På hospice tilrettelægges den lindrende pleje og behandling ud fra et grundigt kendskab til patienten. Der vil umiddelbart efter indlæggelsen blive skrevet en journal. Lægen taler med patienten og gerne pårørende om, hvordan den sidste tid er gået, hvilke plagsomme symptomer der er mest fremtrædende lige nu og aftaler hvilke medicinske muligheder, der kan tilbydes. Sygeplejersken vil tale med familien og patienten om de vigtige ting i livet nu og flette det sammen til en del af en livshistorie, som den aktuelle pleje vil rette sig mod.

Der er på hospice mulighed for at foretage mindre diagnostiske undersøgelser i det omfang, der er behov for det. Røntgenundersøgelser og scanning vil foregå på sygehuset, som ligger tæt herved.

Præst,psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver vil indgå i plejeforløbet i det omfang, der er ønske og behov for det. .

De fleste patienter i et palliativt forløb oplever symptomer som smerte, kvalme, træthed og manglende energi. Personalet på hospice vil tilbyde forskellige indgange til de palliative problemstillinger, her kan nævnes:

  • Akupunktur mod smerter, kvalme, uro og træthed
  • Basal stimulation, en lindrende massage
  • Spabad
  • Livsfortælling - en mulighed for at få nedskrevet dele af sin livshistorie, som man gerne vil give videre til pårørende
  • Lindrende fysioterapi
  • Pårørendesamtale
  • Samtaler med psykolog og præst på forskellig vis
Copyright © 2019 - HospiceLimfjord.dk | All Rights Reserved