Information til lægen vedrørende henvisning af patienter.

Hospice Limfjord er indrettet med 12 patientstuer og drives som en selvejende institution med en driftsoverenskomst med Region Midtjylland.

Hospice Limfjord er bemandet med sygeplejersker døgnet igennem. To faste læger er tilknyttet hospice i dagtimerne. I aften/nat/helligdage kan personalet kontakte den regionale palliative vagt. Opholdet er gratis for patienten og pårørende kan opholde sig her i den udstrækning de ønsker. 

Nationale visitationskriterier for ophold:

 • Patienten er uhelbredelig syg med forventet kort levetid
 • Helbredende tiltag er ophørt
 • Patienten har en terminalbevilling
 • Patienten er orienteret om, at behandling og pleje nu har lindrende sigte
 • Patienten har have behov for den tværfaglige palliative indsats på specialistniveau.
 • Patienten skal selv ønske ophold på hospice
 • Udskrivelse vil finde sted, hvis der ikke skønnes at være behov for den specialiserede indsats 

Egen læge eller sygehuslæge bedes sende en henvisning eller  via Edifact. Lok. Nr. 579 000 200 6074. Henvisningen kan også faxes på 96 14 87 29

I forbindelse med henvisning beder vi om at der udfyldes et EORTC skema.  

Henvisningsskema kan hentes her

EORTC skema kan hentes her

               

Ved kontakt benyttes info@hospicelimfjord.dk eller tlf. 96 14 87 00.

 

Arbejdsgang i forbindelse med visitation til Hospice Limfjord

 • Der er daglig visitation. Hospiceleder/stedfortræder er sammen med den tilknyttede læge ansvarlig for visitation. Visitationen bygger på en tværfaglig vurdering.
 • Hospice Limfjord melder umiddelbart (inden for 2 hverdage) tilbage til patienten og/ eller sygehusafdeling, hvorvidt der er mulighed for snarligt ophold.
 • Ved ledig plads eller ”forventet snarlig ledig” plads tages kontakt til patienten. Der aftales et evt. besøg ved særlig kompleksitet.
 • Det er patientens nuværende situation, der er afgørende for indlæggelse.
 • Hvis patienten udskrives til hjemmet sendes epikrise til egen læge.
 • Egen læge modtager elektronisk genereret besked ved dødsfald.

Udskrivelse:

Patienter kan udskrives fra hospice til eget hjem eller andet, hvis tilstanden stabiliserer sig og den lindrende behandling er velfungerende. Dette vil foregå i kontakt med egen læge. 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 - HospiceLimfjord.dk | All Rights Reserved