Information til lægen vedrørende henvisning af patienter.

Hospice Limfjord er indrettet med 12 patientstuer i en ældre renoveret bygning tæt ved Skive Sygehus Hospice Limfjord drives som en selvejende institution inden for hospicelovens rammer og med en driftsoverenskomst med Region Midtjylland.

HospiceLimfjord er bemandet med sygeplejersker døgnet igennem. Palliative læger fra Sygehus Midt yder lægebistand til hospice i dagtimerne. I aften/nat/helligdage benytter hospicets personale sig af tlf. konsultation, samt kontakt til vagtlæger.

Der er frit hospicevalg i Danmark. Opholdet er gratis for patienten. Man flytter ikke bopælsadresse under ophold på hospice.

Visitationskriterier for ophold:

 • Patienten er uhelbredelig syg med forventet kort levetid
 • Helbredende tiltag er ophørt
 • Patienten har en terminalbevilling
 • Patienten er orienteret om, at behandling og pleje nu har lindrende sigte
 • Patienten har have behov for den tværfaglige palliative indsats på specialistniveau.
 • Patienten skal selv ønske ophold på hospice

Egen læge eller sygehuslæge bedes udfylde og sende en henvisning eller  via Edifact. Lok. Nr. 579 000 200 6074. Henvisningen kan også faxes på 96 14 87 29

I forbindelse med henvisning skal der ligeledes udfyldes et EORTC skema.  

Henvisningsskema kan hentes her

EORTC skema kan hentes her

                 

Ved kontakt benyttes info@hospicelimfjord.dk eller tlf. 96 14 87 00.

 

Arbejdsgang i forbindelse med visitation til Hospice Limfjord:

 • Henvisning modtages
 • Daglig visitation. Hospiceleder/stedfortræder er sammen med den tilknyttede læge ansvarlig for visitation. Visitationen bygger på en tværfaglig vurdering.
 • Hospice Limfjord melder umiddelbart (inden for 2 hverdage) tilbage til patienten og/ eller sygehusafdeling, hvorvidt der er mulighed for snarligt ophold.
 • Ved ledig plads eller ”forventet snarlig ledig” plads tages kontakt til patienten. Der aftales et evt. besøg ved særlig kompleksitet.
 • Det er patientens nuværende situation, der er afgørende for indlæggelse.
 • Hvis patienten udskrives til hjemmet sendes epikrise til egen læge.
 • Egen læge modtager elektronisk genereret besked ved dødsfald.

Udskrivelse:

Patienter kan udskrives fra hospice til eget hjem eller andet, hvis tilstanden stabiliserer sig og den lindrende behandling er velfungerende.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 - HospiceLimfjord.dk | All Rights Reserved