Hvem kan komme på Hospice?

Ophold på hospice er for uhelbredeligt syge, hvor helbredende behandling er ophørt, men hvor det nu drejer sig om symptomlindring, pleje og omsorg.

 

Opholdet er for patienter og pårørende, der har behov for den tværfaglige palliative indsats på specialistniveau. Indlæggelse på hospice er for patienter, der har forventet kort levetid, og patienten skal være bevilget en terminalerklæring.

Patienten skal selv være indstillet på at komme på hospice og henvisning til hospice skal aftales med egen læge eller sygehuslæge.

 

Hvordan henvender man sig?

 

  • Egen læge eller sygehuslæge skal skrive en henvisning.
  • Henvisning kan udskrives her  
  • Man er også velkommen til at kontakte os direkte på telefon 96 14 87 00

 

Visitation: 

Hospicechefen eller afdelingssygeplejersken er sammen med en læge tilknyttet Hospice Limfjord ansvarlig for visitation til Hospice Limfjord. Visitation sker på baggrund af en henvisning fra patientens egen læge, en sygehusafdeling eller det palliative team. Henvisningskema kan hentes nederst på denne side.

Senest 2 dage efter modtagelse af henvisningen tager vi telefonisk kontakt til patienten, patientens pårørende, henvisende læge eller sygehusafdeling. Der orienteres om mulighed for indlæggelse og den aktuelle pladssituation, og det er patientens nuværende situation, der er afgørende for indlæggelse.
 
Under eller efter samtalen gives besked om mulighederne for en hospiceplads.
 
  
Hvis der tilbydes plads laves der aftaler for indlæggelse.

 

 

 

Copyright © 2019 - HospiceLimfjord.dk | All Rights Reserved