Studerende på Hospice Limfjord.

 

 

På Hospice Limfjord modtager vi sygeplejestuderende på modul11, 12 og 13. Det er studerende som er igang med deres sidste år af sygeplejestudiet. De er i praktik på Hospice Limfjord i 2-10 uger.

 

Vi vægter at de sygeplejestuderende får en viden om de grundlæggende hospice værdier i patienplejen, nem lig at

• at den syge skal have den bedst mulige livskvalitet i den tilbageværende levetid
• at plejen af patienten er helhedspræget, og omfatter de åndelige, psykiske, sociale og fysiske behov
• at patientens pårørende er en vigtig del af hverdagen, og at disse også har behov for omsorg
• at hensigten hverken er at afkorte eller forlænge livet, men at støtte patient og pårørende i at leve så meningsfyldt som muligt vel vidende, at døden er nært forestående
• at personalet har tid og rammer til at påtage sig plejen af og omsorgen for den døende og dennes pårørende.

De sygeplejestuderende indgår som en del af det tværfaglige team og er altid tilknyttet en sygeplejerske. De sygeplejestuderende vi modtager i praktik på Hospice Limfjord har selv et ønske om at få en praktikplads her.

Praktikken er formildet i samarbejde mellem den studerende og sygeplejeskolen.


 

Copyright © 2019 - HospiceLimfjord.dk | All Rights Reserved