Palliation i egen praksis. Et kursustilbud til sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter i hjemmeplejen og på sygehusafdelinger.

2 gange om året afholder Hospice Limfjord et unikt kursus i palliation. På kurset berøres emnerne: Værdighed ved livets afslutning, pårørende med egen behov, symptomlindring, de sidste levedøgn og den svære samtale. Som en del af kurset arbejder kursisten med udvikling af sin egen praksis, og efter de tre kursusdage tildeles kursisten en vejleder fra Hospice Limfjord. Vejlederen vil sammen med kursisten søge at bygge bro ud i kursistens egen praksis omkring det, som kursisten gerne vil udvikle her.

 

Du kan læse en evaluering af kurset her

 

Næste kursus afholdes den 29. og 30. januar 2018, samt den 8. marts 2018. - hent folderen her

 

Materialet til kurset kan hentes her.

 

Mundpleje

 

Symptomlindring

 

Dyspnøe

 

Palliation i egen praksis ved Áfdelingssygeplejerske Dorte Lundager

 

Undervisning i kakesi, fatigue og smerter

Copyright © 2018 - HospiceLimfjord.dk | All Rights Reserved