Palliation i egen praksis. Et kursustilbud til sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter i hjemmeplejen og på sygehusafdelinger.

 

Kurset "Palliation i egen praksis" afholdes igen den 24. og 25. april, samt den 27. maj 2019. Der er mere information om kurset i kursusfolderen 

 

2 gange om året afholder Hospice Limfjord et unikt kursus i palliation. På kurset berøres emnerne: Værdighed ved livets afslutning, pårørende med egen behov, symptomlindring, de sidste levedøgn og den svære samtale. Som en del af kurset arbejder kursisten med udvikling af sin egen praksis, og efter de tre kursusdage tildeles kursisten en vejleder fra Hospice Limfjord. Vejlederen vil sammen med kursisten søge at bygge bro ud i kursistens egen praksis omkring det, som kursisten gerne vil udvikle her.

 

Du kan læse en evaluering af kurset her

 

 

 

Materialet til kurset kan hentes her.

 

Mundpleje

 

Symptomlindring

 

Dyspnøe

 

Palliation i egen praksis ved Áfdelingssygeplejerske Dorte Lundager

 

Undervisning i kakesi, fatigue og smerter

Copyright © 2019 - HospiceLimfjord.dk | All Rights Reserved