Kliniske vejledninger:

På Hospice Limfjord arbejder vi hele tiden med at udvikle vores omsorg og pleje og behandling til patienterne og de pårørende.

Noget af denne udvikling resulterer i udarbejdelse af kliniske vejledninger som kan guide det tværfaglige personale i den pleje og behandling, der tilbydes. Nogle af vejledningerne baserer sig på nationale kliniske retningslinjer, som er godkendte i Center for kliniske retningslinjer. Andre vejledninger er lokale og udarbejdet ud fra erfaringer og den bedst tilgængelige viden.

Copyright © 2019 - HospiceLimfjord.dk | All Rights Reserved