Hvis du ønsker, at donere direkte til Hospice Limfjord kan donationen indsættes på:

Reg. nr: 2600 konto nummer: 627 561 9718

Hvis du ønsker at donere til "Støtteforeningen for Hospice Limfjord" indbetales beløbet på Reg. nr. 8500, konto 000 310 300.

Gavegivere kan opnå nedslag i skat for gavebeløb til "Støtteforeningen for Hospice Limfjord" i henhold til Ligningslovens § 8A.

Ønskes dette anvendes reg. nr, 2540 konto nr. 4394235224. Det er vigtigt, at man ved indbetaling oplyser CPR nr. eller for firmaer CVR nr.

Fradragsberettigede gaver indberettes til SKAT, og man behøver således ikke selv foretage indberetning.


Copyright © 2019 - HospiceLimfjord.dk | All Rights Reserved