Hvis du ønsker at donere til Støtteforeningen for Hospice Limfjord se nedenfor. For at læse mere om støtteforeningen se venligst her 

  

Gavegivere kan opnå nedslag i skat for gavebeløb til Støtteforeningen for Hospice Limfjord i henhold til Ligningslovens §8A.

Fra 1. januar 2018 er reglerne ændret. man skal indbetale til konto reg.nr. 2540 konto nr. 4394235224 og oplyse CPR nr og for firmaer CVR nummer. Kontoen tilhører Hospiceforum Danmark, men indsatte donationer bliver hvert kvartal overført til Støtteforeningen for Hospice Limfjord. Hospice Forum Danmark indberetter fradragsberettigede gaver til SKAT. og man skal således ikke selv indberette til SKAT. 

Gavebeløb 0 - 15.900 kr. (i 2018) vil automatisk, efter gældende regler, blive trukket fra på selvangivelsen under den forudsætning, at givere opgiver deres personnummer eller for firmaer CVR nummer til Hospice Forum Danmark


Copyright © 2018 - HospiceLimfjord.dk | All Rights Reserved