Støtteforeningens bestyrelse
Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive afholdt generalforsamling den 20. feb. 2018.


        Klaus Darling, Hanne Henriksen, Jørgen Frost og  Jytte Yde blev genvalgt til bestyrelsen. 

Nyvalgt medlem af bestyrelsen blev Birgit Jensen, Louisa Madsen, Lene Brokholm og Jørgen Overgaard

Erik Bech Hansen og Henning Hansen blev genvalgt som suppleanter.


Bestyrelsen har konstitueret sig med Klaus Darling som formand, Hanne Henriksen som næstformand, Birgit Jensen som kasserer og Jytte Yde som sekretær.

Adresseliste for Bestyrelsen for Støtteforeningen for Hospice Limfjord:

 

Formand
Klaus Darling
Violvej 77
7800 Skive Højslev
97 52 76 33
Mobil 40 15 76 33
darling@dadlnet.dk

Næstformand
Hanne Henriksen
Over Spangen 3, Estvad
7800 Skive
Mobil 22 75 40 33
hkh@energimail.dk  

Kasserer
Birgit Jensen
7500 Holstebro
Mobil

jan-birgit@mail.dk


 

 

Sekretær
Jytte Yde
Højgaardsparken 100
7560 Hjerm
    
Mobil 24 64 73 09
Yde100@gmail.com         

Bestyrelsesmedlem
Louisa Madsen
    
7860 Spøttrup
    
louisaoddense@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Frost
Søndersøparken 19 F, 1.4
8800 Viborg
Mobil 51 52 36 83
kogjfrost@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Lene Brokholm
  
7860 Spøttrup    
Mobil
jale@Jakobsen.mail.dk     

Bestyrelsesmedlem

Jens Overgaard

7800 Skive

Mobil

Jens.overgaard@outlook.dk

 

Bestyrelsesmedlem
Kis Jensen
Brogade 20
8620 Kjellerup
Mobil 30 22 64 71
k.halse@mail.dk

Suppleant
Henning Hansen
Hemmersvej 46
7800 Skive
97 52 42 19
Mobil 40 17 42 19
e.oghh@fibermail.dk

Suppleant
Erik Bech Hansen
Blichersvej 32
7800 Skive
97 52 04 04
Mobil 29 60 61 97
erikbeha@gmail.com


 

 

Copyright © 2019 - HospiceLimfjord.dk | All Rights Reserved