Støtteforeningens bestyrelse
Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive afholdt generalforsamling den 20. feb. 2016.


        Klaus Darling, Jørgen Frost og Kis Jensen blev genvalgt til bestyrelsen. 

Nyvalgt medlem af bestyrelsen blev Hanne Henriksen og Jytte Yde

Erik Bech Hansen og Henning Hansen blev genvalgt som suppleanter.


Bestyrelsen har konstitueret sig med Inge Lise Lyse som formand, Klaus Darling som næstformand, Niels Chr. Jensen som kasserer og Bente Dahl som sekretær.

Adresseliste for Bestyrelsen for Støtteforeningen for HospiceLimfjord:

 

Formand                                                                                                         Inge Lise Lyse                                                                                            Fjordbjerg Ager 7                                                                                          7840 Højslev                                                                                                     97 53 52 86                                                                                                    Mobil 91 52 72 49                                                                     frulyse@gmail.com

Næstformand
Klaus Darling
Violvej 77
7800 Skive
97 52 76 33                                                                                                     Mobil 40 15 76 33
darling@dadlnet.dk

Kasserer                                                                                                         Niels Chr. Jensen                                                                                     Kirkevej 63                                                                                                      7800 Skive                                                                                                      Mobil 21 26 72 88                                                                   n.c.jensen@dadlnet.dk

 

 

Sekretær
Bente Dahl   Kristensen                                                                                                   Lundøvej 174                                                                                                7840 Højslev                                                                                                    97 53 84 76                                                                                                 Mobil 40 19 97 25                                                           bentepedal@gmail.com                                                                                                              

Bestyrelsesmedlem
Jytte Yde
Højgaardsparken100
7560 Hjerm
Mobil 24 64 7309
yde100@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Frost
Søndersøparken 19 F, 1.4
8800 Viborg
Mobil 51 52 36 83
kogjfrost@gmail.com

 

 

Bestyrelsesmedlem
Anna Lise Jensen
Lærkevej 11, Balling
7860 Spøttrup
97 56 43 23
Mobil 21 26 94 55
alse@sport.dk                                                             

Bestyrelsesmedlem

Hanne Henriksen

Over Spangen 3, Estvad

 7800 Skive

Mobil 22 75 40 62

 

Bestyrelsesmedlem
Kis Jensen
Brogade 20
8620 Kjellerup
Mobil 30 22 64 71
k.halse@mail.dk

 

 

Suppleant
Henning Hansen
Hemmersvej 46
7800 Skive
97 52 42 19
Mobil 40 17 42 19
e.oghh@fibermail.dk

Suppleant
Erik Bech Hansen
Blichersvej 32
7800 Skive
97 52 04 04
Mobil 29 60 61 97
erikbeha@gmail.com


 

 

Copyright © 2018 - HospiceLimfjord.dk | All Rights Reserved