Støtteforeningen

Støtteforeningen for Skive Hospice blev stiftet ved generalforsamling den 28. april 2005.
 
Formål
Foreningens formål er alment velgørende og omfatter følgende punkter:

  1. Gennem samarbejde med ledelse og personale yde støtte til Hospice Limfjord og dets patienter på enhver tænkelig måde, blandt andet med frivillige hjælpere.
  2. Gennem indsamling af økonomiske midler lette og forskønne hverdagen for patienter, pårørende og personale og om muligt yde støtte til forskning og uddannelse inden for smertelindring og omsorg.
  3. Ved oplysningsvirksomhed udbrede kendskabet til hospicetanken i almindelighed og Hospice Limfjord i særdeleshed.

Medlemskab
Foreningen er upolitisk. Som personlige medlemmer optages enkeltpersoner og par. Desuden optages foreninger, institutioner og virksomheder som medlemmer.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og udgør for 2013 kr. 75,00 for enkeltpersoner, kr. 125,00 for par og minimum kr. 300,00 for foreninger, institutioner og virksomheder.

Økonomi
Foreningens økonomiske grundlag er kontingenter, indtægter i form af gaver, samt tilskud fra fonde eller andre.

Copyright © 2019 - HospiceLimfjord.dk | All Rights Reserved