Tværfagligt personale

Den tværfaglige indsats på Hospice Limfjord varetages af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter,fysioterapeut, psykolog og præst.At indsatsen er tværfaglig, hjælper os til at anskue patientens og de pårørendes individuelle behov ud fra et helhedsperspektiv. Indsatsen er altid med udgangspunkt i det enkelte menneskes livsværdier, ønsker og behov.


Sygeplejersker og social - og sundhedsassistenter
varetager den daglige pleje og behandling ud fra den enkelte patients og pårørendes ønsker og behov. Plejepersonalet har en bred sygeplejefaglig baggrund og erfaring fra sygehussektoren og hjemmeplejen. Plejepersonalet på hospice er et modent personale, der har speciel interesse i og uddannelse til at varetage den lindrende pleje.


Læger på Hospice Limfjord
Hospice Limfjord har et samarbejde med Regionshospital Midt om at varetage den daglige lægebetjening. Lægerne er specielt uddannet til at udføre og ordinere lindrende behandling. I aften og nat timerne er det muligt at kontakte en læge med speciale i lindrende behandling i det regionale beredskab, som i samarbejde med sygeplejerskerne på hospice kan løse opståede problemstillinger.


Fysioterapi
er en del af det palliative tilbud til alle beboere på hospice. Den fysioterapeutiske behandling tager udgangspunkt i de aktuelle ønsker og behov, og målet er at give den størst mulige grad af livskvalitet. Hos nogle patienter er der specifikke problemstillinger i form af smerte, ødemer, respirationsproblemer, obstipation eller lignende, som bl.a. kan lindres gennem forskellige fysioterapeutiske behandlingsteknikker og lejringer. Andre gange har fysioterapien blot det ene, men meget væsentlige sigte, at give gode kropsoplevelser. Dette kan ske gennem massage, afspænding eller evt. spabad.


Psykologen
på HospiceLimfjord vil være til rådighed, når der er brug for en at tale med om de vanskelige og svære følelser og tanker, der kan følge med at være alvorligt syg eller at være pårørende til en alvorligt syg. Psykologen giver endvidere supervision til personalet.


Præsten
kan hjælpe med at håndtere de svære følelser og spørgsmål der kan trænge sig på. Det kan dreje sig om personlige forhold, sorg og krise eller religiøse, eksistentielle og åndelige spørgsmål. Det kan være spørgsmål som:

  • Hvorfor skulle dette her ramme mig?
  • Hvordan bevarer jeg modet og håbet?
  • Hvad sker der efter døden?
  • Hvordan skal det gå dem, som jeg holder af?

Præsten kan naturligvis også bruges til at diskutere tanker om Gud, til at forestå kirkelige handlinger og til at etablere kontakt til den lokale sognepræst. Muligheden for samtale gælder både beboere og pårørende, uanset hvilket forhold beboere og pårørende måtte have til religion.

Køkkenpersonalet
sørger for at lave dejlig mad til patienten og de pårørende efter ønske. Personalet vil gerne forsøge, at efterkomme de ønsker som måtte være.Det vil også være muligt at lave aftaler om forplejning til afholdelse af festligheder i hospicet.

Rengøringspersonalet
sørger for at hospicet fremstår rengjort og vedligeholdt. Patientstuerne rengøres med respekt for patientens egne behov, hvilestunder og aktivitet.

Pedel

Vores pedel varetager mange forskellige opgaver, og er altid klar til at give en hjælpende hånd.

Sekretæren
er en nøgleperson i afdelingen. Hun sørger for korrespondance ind og ud af huset. Styrer bogholderiet og tager i hverdagen imod gæster og pårørende i huset.

Socialrådgiver
en socialrådgiver er ansat 7 timer om ugen. Socialrådgiveren vil efter aftale være til rådighed og hjælp for patienter og pårørende i spørgsmål af social/økonomisk rådgivende karakter.

Musikterapeut

Vores musikterapeut er i Hospicet en gang i ugen.

Ledelsen
i hospice er kendetegnet ved en høj grad af dialog med medarbejderne. Der er fokus på hospicets værdier efterleves og der er fokus på at motivere og skabe rum og rammer for, at det faglige niveau udvikles generelt og for den enkelte medarbejder specielt. Ledelsen er overordnet ansvarlig for husets drift og for visitation af patienter.

Copyright © 2019 - HospiceLimfjord.dk | All Rights Reserved