Frivillige

Hospice Limfjord vil gerne og ser det som et vigtigt aktiv for hospice at have tilknyttet frivillige. Det frivillige arbejde tænkes integreret i hospice på struktureret vis med funktioner, der fremmer de hjemlige og medmenneskelige aspekter. De frivillige er med til at skabe hygge, hjemlige rammer og bringe hverdagslivet ind i hospicet.

De frivillige vil ligeledes stå for arrangementer i huset som foredrag, sangaftener og andet, som patienter, pårørende, personale og andre kan vælge at deltage i, hvis man har lyst.


For yderligere information om det frivillige arbejde tryk her
 
Er du interesseret i at blive frivillig ved HospiceLimfjord er du velkommen til at kontakte sygeplejerske Lotte Brøndum, som er koordinator for de frivillige ved HospiceLimfjord.

Lotte kan kontaktes på tlf. 96148700 eller via mail: lbk@hospicelimfjord.dk.
 
Ansøgningsskema kan hentes her

 

Copyright © 2019 - HospiceLimfjord.dk | All Rights Reserved