Personale

Personale på Hospice Limfjord pr. 1 maj 2011.

Billedet er taget ved Resenlund i Skive, hvor vi afholdt fælles temadag.

Copyright © 2017 - HospiceLimfjord.dk | All Rights Reserved