Palliation i egen praksis: Et kursustilbud til sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen og på sygehusafdelinger.

 

Næste kursus afholdes den 24. og 25. april, samt den 27. maj 2019. Læs mere i Kursusfolderen

 

2 gange om året afholder Hospice Limfjord et unikt kursus i pallation. På kurset berøres emnerne: Værdighed ved livets afslutning, pårørende med egen behov, symptomlindring, de sidste levedøgn og den svære samtale. Som en del af kurset arbejder kursisterne med udvikling af sin egen praksis, og efter de tre kursusdage tildeles kursisten en vejleder fra Hospice Limfjord. Vejlederen vil sammen med kursisten søge at bygge bro ud i kursistens egen praksis omkring det, som kursisten gerne vil udvikle.

Næste kursus afholdes efteråret 2019 eller tidlig forår 2019

 

20.

Copyright © 2019 - HospiceLimfjord.dk | All Rights Reserved