Palliation i egen praksis: Et kursustilbud til sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen og på sygehusafdelinger.

2 gange om året afholder Hospice Limfjord et unikt kursus i pallation. På kurset berøres emnerne: Værdighed ved livets afslutning, pårørende med egen behov, symptomlindring, de sidste levedøgn og den svære samtale. Som en del af kurset arbejder kursisterne med udvikling af sin egen praksis, og efter de tre kursusdage tildeles kursisten en vejleder fra Hospice Limfjord. Vejlederen vil sammen med kursisten søge at bygge bro ud i kursistens egen praksis omkring det, som kursisten gerne vil udvikle.

Næste kursus afholdes den 29. januar og 30. januar 2018, samt den 8. marts- hent folderen her.

Copyright © 2018 - HospiceLimfjord.dk | All Rights Reserved