Holdninger og værdier i Hospice Limfjord

Hospice Limfjord tager udgangspunkt i de centrale værdier ved livets afslutning. Udgangspunktet er, at døden er en naturlig proces, som hverken skal forlænges eller forkortes.

Patientplejen vægter at:
• at den syge skal have den bedst mulige livskvalitet i den tilbageværende levetid
• at plejen af patienten er helheds præget, og omfatter de åndelige, psykiske, sociale og fysiske behov
• at patientens pårørende er en vigtig del af hverdagen, og at disse også har behov for omsorg
• at hensigten hverken er at afkorte eller forlænge livet, men at støtte patient og pårørende i at leve så meningsfyldt som muligt vel vidende, at døden er nært forestående
• at personalet har tid og rammer til at påtage sig plejen af og omsorgen for den døende og dennes pårørende.

Hospice Limfjord vægter et menneskesyn som ser at:
• Ethvert menneske er unikt og har en værdi i sig selv, dog altid som en del af en social sammenhæng
• Den sidste tid før døden er en vigtig, naturlig og meningsfuld tid af menneskets tilværelse
• Ethvert menneske har krav på respekt for egne grundlæggende værdier og tro, uanset religiøst tilhørsforhold, etnisk oprindelse eller andre karakteristika.

•"Ingen er uundværlig, men ethvert menneske er uerstattelig”.

I sin organisering skal  Hospice Limfjord:

• være et offentligt finansieret supplerende tilbud til døende og deres pårørende
• yde kvalificeret lindrende pleje og behandling til det uhelbredelig syge menneske i et trygt miljø præget af liv indtil døden
• uddanne tværfagligt personale involveret i lindrende pleje og behandling
• fungere som et center for forskning og udvikling af en forbedret indsats for alvorligt syge og døende, uanset hvor de måtte ønske at dø
• fremme samarbejdet vedrørende lindrende pleje og behandling både lokalt, nationalt og internationalt.
• i samarbejde med det palliative team, være det specialiserede tilbud til døende på hospice,og være med til at uddanne, udvikle og supervisere i forhold til både plejen i eget hjem, de praktiserende læger og sygehusene.

 

 

 

 

Copyright © 2019 - HospiceLimfjord.dk | All Rights Reserved