Bestyrelsen pr. 9. april 9018

 

Formand Laila Munk Sørensen
Valgt af Skive kommune
 
Næstformand Regionsrådsmedlem Olav Nørgaard
Valgt af Region Midt
 
Psykolog Charlotte Langhoff
Valgt af Kræftens bekæmpelse
 
Forstander Linda Halkjær 
Valgt af Danske Diakonhjem
 
Sognepræst Else Kruse Schleef
Valgt af Viborg Stift
 
Regionsrådsmedlem Claus Kjeldsen 
Valgt af Region Midt
 
Sygeplejerske Marianne Hauge
Personalerepræsentant Hospice Limfjord
 
Praktiserende læge Anders Luckow
Valgt af Skive, Salling, Fjends Lægeforening
 
Klaus Darling
Valgt af støtteforeningen for Hospice Limfjord
 
 
 
Bestyrelsen arbejder ud fra forretningsordenen og følger vores driftsoverenskomst med Region Midt.
 

 

 

 

 

Copyright © 2019 - HospiceLimfjord.dk | All Rights Reserved