Nuværende bestyrelse.

Bestyrelsens sammensætning pr. marts 2017 er således:

 

Formand Laila Munk Sørensen
Valgt af Skive kommune
 
Næstformand Regionsrådsmedlem Olav Nørgaard
Valgt af Region Midt
 
Psykolog Charlotte Langhoff
Valgt af Kræftens bekæmpelse
 
Forstander Linda Halkjær 
Valgt af Danske Diakonhjem
 
Sognepræst Else Kruse Schleef
Valgt af Viborg Stift
 
Regionsrådsmedlem Claus Kjeldsen 
Valgt af Region Midt
 
Sygeplejerske Marianne Hauge
Personalerepræsentant Hospice Limfjord
 
Praktiserende læge Anders Luckow
Valgt af Skive, Salling, Fjends Lægeforening
 
Inge Lise Lyse
Valgt af Støtteforeningen for Hospice Limfjord
 
 
 
Bestyrelsen arbejder ud fra forretningsordenen og følger vores driftsoverenskomst med Region Midt.
 

 

 

 

 

Tidligere Bestyrelser:Den selvejende institution Hospice Limfjord blev dannet den 31. oktober 2005 med tidligere byrådsmedlem Martin Bach-Vilhelmsen, Skive, som formand og regionsrådsmedlem Olav Nørgaard, Hald, som næstformand. Bestyrelsen havde følgende sammensætning:

Tidl. Skoleinspektør Martin Bach-Vilhelmsen, Skive
Valgt af Skive Kommune

Regionsrådsmedlem Olav Nørgaard, Hald
Valgt af Region Midt

Regionrådsmedlem Laila Munk Sørensen
Valgt af Region Midt

Praktiserende læge Anders Luckow
Valgt af Skive, Salling, Fjends Lægeforening

Provst Boye Bruhn, Sevel
Valgt af Biskoppen over Viborg Stift

Forstander Linda Halkjær

Valgt af Danske Diakonhjem

Psykolog Inge Kirkeby, Viborg
Valgt af Kræftens Bekæmpelses landsorganisation

Ingelise Lyse, Skive
Valgt af Støtteforeningen for Hospice Limfjord
 
Lotte Brøndum, Skive
Personalerepræsentant, Hospice Limfjord

Copyright © 2018 - HospiceLimfjord.dk | All Rights Reserved