Arbejdsmiljø - samarbejde, sikkerhed, tillid, tryghed, selvtillid, risikovillighed, styrke.

Dette er nøgleordene i arbejdsmiljøet på Hospice Limfjord. Abejdsmiljøet er båret af en grundlæggende værdi, om at løfte i flok. Et godt samarbejde mellem alle faggrupper gør hverdagen god og hvor alle er interesseret i at gøre deres bedste.

Hospice Limfjord arbejder aktiv med skabe det bedste mulige arbejdsmiljø på det  for alle ansatte, ledelse og friviliige. Organiseringen af arbejdsmiljøet er lagt i MED regi, hvor arbejdsmiljørepræsentant Irene Skriver og hospicechef Birte Markfoged er ansvarlig for at bringe disse områder i tale og arbejde aktivt med problemstillinger. Vi har som mål, at indrage arbejdsmiljøemner i alle sammenhænge, samt kontrollere vores indsats gennem de lovpligtige arbejdspladsvurderinger APV.

Arbejdstilsynet besøgte hospice i februar 2012 og institutionen  fik her tildkendt en grøn smiley. som indikerer for omverden at der er orden på arbejdsmiljøarbejdet.

 

 

 

 

Copyright © 2019 - HospiceLimfjord.dk | All Rights Reserved